Wniosek o zawieszenie rat kredytu – koło ratunkowe w przypadku trudności w spłacie kredytu frankowego

Jeśli zaciągnąłeś kredyt frankowy, który nadal spłacasz, ale:

– rata kredytu mocno obciąża Twój budżet;

– wpłaciłeś już na rzecz banku więcej niż od niego otrzymałeś;

możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie, czyli wniosek o zawieszenie dalszej spłaty rat na rzecz banku.

Wówczas, zwłaszcza w świetle niedawno wydanego orzeczenia TSUE C-287/22, Sąd powinien wstrzymać obowiązek dalszego uiszczania przez Ciebie rat i to aż do prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przeciwko bankowi.


Kiedy możesz złożyć taki wniosek? Ile on kosztuje?

Wniosek o zabezpieczenie możesz złożyć:

– razem z pozwem skierowanym przeciwko bankowi;

– na każdym etapie postępowania sądowego.

Najczęściej, wniosek ten składany jest razem z pozwem. Dzieje się tak, gdy w momencie złożenia pozwu, przekroczona została kwota udzielonego kredytu.

Dla przykładu: Pan Piotr otrzymał od banku kwotę 100.000 zł tytułem kredytu. Na dzień składania pozwu uiścił na rzecz banku kwotę 150.000 zł. W takiej sytuacji rekomendujemy złożenie wniosku o zabezpieczenie razem z pozwem.

A to dlatego, że:

– została spełniona jedna z przesłanek niezbędnych do jego uwzględnienia (przekroczenie kapitału);

– w takiej sytuacji nie jest konieczne uiszczanie od niego dodatkowej opłaty (opłaca się wtedy wyłącznie pozew).

Taki wniosek możesz jednak wnieść na każdym etapie postępowania, aż do wydania wyroku. Składany jest odrębnie, gdy w momencie wnoszenia pozwu, na rzecz banku uiszczono mniejszą kwotę niż od niego otrzymano.

Dla przykładu: Pan Piotr otrzymał od banku kwotę 100.000 zł tytułem kredytu. Na dzień składania pozwu uiścił na rzecz banku kwotę 80.000 zł. W takiej sytuacji rekomendujemy złożenie wniosku o zabezpieczenie po przekroczeniu kapitału, czyli po wpłacie na rzecz banku 100.000 zł.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia składany samodzielnie podlega opłacie sądowej w wysokości 100 złotych (a więc niewielkiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę korzystne skutki, wynikające z jego uwzględnienia).

 

Jakie warunki musisz spełnić, aby wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony?

Rozpoznając wniosek o zabezpieczenie, Sąd bierze pod uwagę:

– uprawdopodobnienie roszczenia;

– ochronę interesu prawnego kredytobiorcy;

– przekroczenie kapitału;

– sytuację finansową banku.

Uprawdopodobnienie roszczenia nie jest czymś szczególnie kłopotliwym, w szczególności z uwagi na to, że zapada sporo, korzystnych dla frankowiczów wyroków.

Interes prawny zależy zaś od ogólnej sytuacji kredytobiorcy. Ale ta, przecież wraz z rosnącą ratą kredytu się pogarsza…

Istotną przesłanką jest przekroczenie kapitału – o niej szerzej pisaliśmy wyżej, na przykładzie Pana Piotra.

I ostatni warunek – sytuacja finansowa danego banku. Przed wydaniem przez TSUE czerwcowego orzeczenia, największą szansę na uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie miał kredytobiorca, posiadający kredyt zwłaszcza w Getin Noble Banku czy BPH, których kondycja finansowa jest słaba.

Po wydaniu ww. wyroku, Sądy powinny przede wszystkim kierować się tym, czy kredytobiorca wpłacił na rzecz banku więcej niż od niego otrzymał.

 

Jakie dokumenty powinieneś załączyć do wniosku?

Najczęściej jest to:

– umowa kredytowa;

– zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające historię spłat kredytu;

– lub potwierdzenia przelewów dokonywanych na rzecz banku;

– potwierdzenie opłaty sądowej (gdy wniosek składany jest samodzielnie).

 

Ile będziesz czekał na rozpoznanie wniosku?

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zostać rozpoznany przez Sąd bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. 

Co istotne, jeśli wniosek został zawarty już w pozwie, Sąd rozpoznaje go w pierwszej kolejności, tj. przed merytorycznym rozpoznaniem żądań zawartych w pozwie. Nie wyznacza w tym celu rozprawy. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podejmuje na posiedzeniu niejawnym.

 

Od kiedy możesz przestać spłacać raty?

Sąd, postanawiając o udzieleniu zabezpieczenia wskazuje, że wstrzymanie płatności rat kredytu obejmuje okres już od dnia wydania postanowienia aż do dnia uprawomocnienia się wydanego w sprawie wyroku.

Innymi słowy – wydanie postanowienia o zabezpieczeniu oznacza, że do momentu jego wydania do końca procesu brak jest obowiązku spłacania rat kredytu.

                                                        ***

Udzielenie zabezpieczenia nie tylko pozwala na nieuiszczanie dalszych rat, ale jest też dobrym sygnałem, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wydania korzystnego wyroku.

A Ty, złożyłeś już wniosek o zabezpieczenie? 😉


Opracowała Sandra Murawska

Ostatnie aktualności

Ostatnie vlogi

Zadaj nam pytanie

  0 0 votes
  Ocena wpisu
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments