Jak sprawdzić, czy Twoja wierzytelność znalazła się na liście wierzytelności?

Ogłoszenie upadłości spowodowało, że czas na zgłoszenie wierzytelności masz do 19 sierpnia br.

Następnym, bardzo ważnym krokiem jest sprawdzenie, czy Twoja wierzytelność znalazła się na liście wierzytelności. A jak to uczynić? Wyjaśniam poniżej.

Co dzieje się po zgłoszeniu wierzytelności? 

Po zgłoszeniu wierzytelności syndyk sprawdza przekazane mu zgłoszenia. Robi to od razu po terminie na zgłoszenie, nie później niż 2 miesiące po tym terminie (jeżeli się spóźni, to nie ma jednak konsekwencji takiego spóźnienia). Decyduje on, czy dana wierzytelność powinna znaleźć się na liście wierzytelności czy też nie. Jeżeli uzna zgłoszenie za zasadne to wierzytelność powinna znaleźć się na liście. Ale jeśli syndyk nie będzie pewny co do zasadności zgłoszenia, będzie miał prawo zażądać od wierzyciela dowodów wymienionych w zgłoszeniu. Następnie gotową listę syndyk przekazuje do sędziego – komisarza. 

Co znajduje się w liście wierzytelności? 

Lista wierzytelności powinna zawierać: 

 • liczbę porządkową, 
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL (jeżeli nie ma peselu inne dane umożliwiające identyfikację),  
 • miejsce zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej, 
 • wysokość uznanej wierzytelności – a więc kwotę jakiej domagasz się od banku, 
 • kategorię, w jakiej kolejności będziesz spłacony (jakie miejsce zajmujesz na liście do spłaty), 
 • Informację, czy istnieje jakieś zabezpieczenie wierzytelności (np. hipoteka – oczywiście to kredytobiorca musiałby mieć hipotekę na majątku banku), 
 • informację, czy spłata długu zależy od pewnych warunków, 
 • uzasadnienie, jeżeli wierzycielowi odmówiono zgłoszenia wierzytelności. 

Jak sprawdzić, czy Twoje zgłoszenie znajduje się na liście wierzytelności? 

Nie będziesz personalnie poinformowany przez syndyka o uwzględnieniu Twojego zgłoszenia na liście wierzytelności. Syndyk dokona tego w formie obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dlatego bardzo istotne jest, by na bieżąco śledzić rejestr i działania syndyka.  

Po ogłoszeniu listy wierzytelności mas możliwość zapoznania się z listą. Zapoznanie się i zweryfikowanie listy ma miejsce bezpośrednio w sądzie – lista jest wykładana w sekretariacie sądu, gdzie wierzyciele mogą ją przeglądać. 

Koniecznie zweryfikuj, czy pojawiła się lista wierzytelności oraz czy się na niej znajdujesz! A dlaczego jest to tak istotne? 

Otóż od daty obwieszczenia o złożeniu listy wierzytelności biegnie termin do złożenia sprzeciwu co do odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności. Wówczas powinieneś złożyć sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia.  

Sprzeciw powinien: 

 • spełniać wymogi formalne pisma procesowego, 
 • wskazywać zaskarżoną wierzytelność, 
 • zawierać wniosek co do uznania wierzytelności, 
 • mieć uzasadnienie, 
 • zawierać dowody na poparcie wniosku. 

Sprzeciw podlega opłacie. Wynosi ona piątą część opłaty stosunkowej. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia (czyli wysokości roszczenia). 

Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw, który nie spełnia tych wymagań lub został złożony po wyznaczonym do tego terminie. 

Podsumowując, weryfikacja, czy pojawiła się lista wierzytelności oraz to czy się na niej znajdujesz, ma równie istotne znaczenie jak samo zgłoszenie wierzytelności.  

Jeśli więc Twoje zgłoszenie nie zostanie uwzględnione, powinieneś zadbać o podjęcie dalszych, odpowiednich kroków. Tak, aby Twoja wierzytelność została uwzględniona. 

Opracował: Marcin Sokołowski

Ostatnie aktualności

Ostatnie vlogi

Zadaj nam pytanie

  0 0 votes
  Ocena wpisu
  Subscribe
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments