obrazek wyróżniający

 

Kiedy zdecydujesz się na walkę z bankiem, wygrasz proces, a następnie rozliczysz się z nim, do odhaczenia pozostanie jeszcze jedna i to bardzo ważna kwestia – wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej. Pamiętaj, że wykreślenie nie następuje automatycznie po wydaniu prawomocnego wyroku przez sąd!

Jak to zrobić? Ile zapłacę? Jakich dokumentów potrzebuję?

Na te wszystkie pytania odpowiadam poniżej.

 

Zacznę od tego, że abyś mógł otrzymać kredyt, niemal zawsze konieczne było ustanowienie hipoteki na rzecz banku. Najczęściej była ona ustanawiana na kredytowanej nieruchomości. W ten sposób bank zabezpieczał się na wypadek niespłacania przez Ciebie kredytu.

Przyjmijmy, że jesteś w gronie osób, które zakończyły już walkę z bankiem, sprawę prawomocnie wygrały i rozliczyły się z bankiem. Wtedy następnym krokiem jest zadbanie o to, aby usunąć hipotekę.

 

Jak to zrobić?

Aby móc wykreślić hipotekę z Księgi Wieczystej wystarczy złożyć na przeznaczonym do tego formularzu wniosek do odpowiedniego Sądu Wieczystoksięgowego.

 

Ile zapłacę?

Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, trzeba zadbać również o uiszczenie opłaty skarbowej, wynoszącej 17 zł.

 

Jakich dokumentów potrzebuję?

Do wniosku o wpis w Księdze Wieczystej należy przede wszystkim załączyć:

1) zgodę banku na wykreślenie hipoteki (albo prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy);

2) dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku;

3) pełnomocnictwo – jeśli zostało udzielone;

4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli wniosek składa za Ciebie pełnomocnik.

Aby uzyskać zgodę na wykreślenie hipoteki najpierw powinieneś złożyć wniosek do banku o wydanie zaświadczenia, które taką zgodę będzie zawierało.

Niekiedy zdarza się jednak, że bank – z różnych powodów – takiej zgody nie wyda. W takiej sytuacji na pewno nie powinieneś się martwić – złożenie wniosku o usunięcie hipoteki nadal jest możliwe. Tylko wtedy, zamiast zgody banku, do wniosku należy załączyć prawomocny wyrok Sądu, ustalający nieważność umowy kredytu.

 

Aby sprawdzić, czy hipoteka została wykreślona, trzeba wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, na której umieszczona została darmowa wyszukiwarka elektronicznych ksiąg wieczystych. Po wpisaniu odpowiedniego numeru Księgi Wieczystej, będziesz miał możliwość przeglądania tej księgi, a także jej pobrania. Informacja o hipotece lub jej braku znajdować się będzie w dziale IV, dotyczącym obciążeń hipotecznych.

 

Usunięcie hipoteki ostatecznie uwolni Cię od ciężaru, jakim jest kredyt hipoteczny.

A zatem – do dzieła! 🙂