obsługa spółkiNie sposób odnieść wrażenia, że powolne, ale jednoznaczne utrwalanie linii orzeczniczej sądów powszechnych na korzyść frankowiczów sprawia, że większość banków przegrupowuje siły, uwzględniając coraz większe ryzyko przegranych spraw.

Propozycja PKO BP SA dla frankowiczów

Przykładowo PKO BP SA dąży do stworzenia specjalnego funduszu, na kwotę, uwaga – 6,7 mld zł, który ma zabezpieczyć ugody z frankowiczami. Wstępna propozycja musi zostać jednak przyjęta podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku, które zostało zaplanowane na dzień 23.04.2021 r.

PKO BP podkreśla, że chciałby zawierać ugody z klientami, którzy mają kredyty denominowane lub indeksowane w obcych walutach, wychodząc niejako naprzeciw propozycji Komisji Nadzoru Finansowego.

Rekomendacja KNF

KNF rekomenduje, że dla ugód punktem wyjściem  ma być kredyt złotowy oprocentowany według stawki WIBOR (nie LIBOR stosowany dla CHF) powiększonej o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy.

Jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej korzystne dla frankowiczów, niż unieważnienie kredytu lub nawet jego odfrankowienie.

Zawarcie ugody z bankiem

Oczywiście do zawarcia ugód potrzeba zgodnych oświadczeń woli obu stron, a więc inicjatywy Banku z ofertą ugody, no i Twojej zgody jako kredytobiorcy.

Wydaje się, że taka inicjatywa banku powinna być oceniana racjonalnie.

Obniżysz pewnie wartość pozostałej do zapłaty należności głównej, no i pewnie miesięczna rata będzie nieco niższa. A dodatkowo zaoszczędzisz sobie czas, emocje i koszty związane z postępowaniem sądowym. 

Uważaj jednak!

Można wręcz z góry założyć, znając praktykę udzielania kredytów walutowych i aktualną postawę procesową banków oraz usilny lobbing z ich strony, że wstępna oferta ugody w konkretnym przypadku i tak będzie mniej korzystna od rekomendacji KNF.

Jak mawiają nie tylko prawnicy: „diabeł tkwi w szczegółach„. Istotne znaczenie będą miały konkretne zapisy, zwłaszcza pisane tym mniejszym drukiem.

Bank nie jest instytucją charytatywną i na pewno nie będzie miał – ponownie – Twojego interesu na względzie, a jedynie po prostu ograniczenie swoich kosztów i swojego ryzyka.

Pozew sądowy ws. CHF

Tymczasem, jeżeli nie ulegniesz takiej propozycji i zdecydujesz się na złożenie pozwu w sądzie, Twoja pozycja negocjacyjna będzie zdecydowanie silniejsza.

Zwłaszcza, jeżeli będziesz żądał unieważnienia kredytu.

A z przekonaniem graniczącym z pewnością, można założyć, że propozycje ugód dla frankowiczów, którzy rozpoczęli batalię sądową (zwłaszcza z profesjonalną obsługą) będą na lepszym poziomie.

Jak widzisz, właśnie w sprawach związanych z umowami o kredyt frankowy, wyjątkowo zachęcamy do złożenia pozwu przeciwko bankowi.

Tym bardziej, że na każdym etapie postępowania sądowego możesz również ugodę zawrzeć, uwzględniając również koszty takiej sprawy.

Opłata sądowa, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości Twojego kredytu to jedynie 1000 zł.

Jeszcze drobna uwaga, jeżeli jesteś szczęśliwcem, któremu udało się już wcześniej kredyt spłacić, to żaden bank nie zaproponuje Tobie w ogóle jakiejkolwiek ugody. A musisz wiedzieć, że sądowego unieważnienia kredytu możesz żądać również po zakończeniu umowy.

Odosobniony przypadek PEKAO SA

Na koniec ciekawostka dla amatorów tematu.

PKO BP SA to oczywiście nie PEKAO SA (nazywany kiedyś popularnie „Żubrem”). 

Pewnie wiesz, że zanim PEKAO SA uległ ostatnio tzw. repolonizacji, to należał do włoskiej grupy UniCredit.

Co się okazało?

Około 30 lat temu banki włoskie (a więc jeszcze na długo przed wprowadzeniem wspólnej waluty EUR) również były na etapie rozdawania kredytów frankowych. Na skutek załamania się rynku lira (ówczesnej włoskiej waluty), poniosły jednak wizerunkową porażkę, przegrywając także sporo sądowych spraw.

Stąd też, złe doświadczenia sprawiły, że PEKAO SA w Polsce w zasadzie kredytów frankowych po prostu nie udzielał.

Uchwała Sądu Najwyższego

W tych okolicznościach czekamy zatem nadal na przesunięty termin uchwały pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Uchwała będzie miała moc zasady prawnej. Wskazane w niej rozstrzygnięcia powinny unormować i ujednolicić dotychczasową praktykę orzeczniczą sądów okręgowych i apelacyjnych.

Ufamy, że w kierunku zgodnym z unijnymi regulacjami ochrony konsumenta, czyli korzystnym dla frankowiczów.

Orzeczenie powinno być wydane w dniu 13.04.2021 r., czyli jeszcze przed Zgromadzeniem Akcjonariuszy PKO BP SA.

Jak myślisz, czy uchwała może mieć wpływ na ich decyzję?